Exhibitions:
Sept, 2017  Månadens Formgivare, Form Design Center, Malmö SE
10 Feb - 3 Mars 2018 Separatutställning, Lerverk, Göteborg SE

Stores:
Norrgavel, Stockholm
Tambur, Stockholm
Norrgavel, Malmö
Norrgavel, Uppsala
Norrgavel, Lammhult
Norrgavel, Göteborg
Norrgavel, Oslo, NO
Form Design Center, Malmö
Butiken, Malmö
Tapetserare HGs Eftr., Örebro
Ballroom Blizz, Helsingborg
Bergianska Trädgården, Stockholm
Glasverk, Varberg
Malmö Museer
Nordic C Hotel, Icebar Stockholm
Champagne Pony Club, Ebeltoft, DK
Nordstil, NL

Webstores:
Eniito